تبلیغات
کتاب آخر (وبلاگ شماره313)
 
مصاحبه باپروبلاگترین وبلاگنویس جهان (خاطرات یک وبلاگنویس ایرانی)

به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
پنجشنبه 1 آذر 1397-12:00 ق.ظ

(شبکه جامع آشنائی باقران کریم وعلوم اسلامی واینترنت)

پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی

سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در

حکومت جهانی

http://www.behabady.ir/

http://www.behabadi.ir/


نظرات() 

برنامه آینده شما چیست؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-11:03 ق.ظ

مدیریت 313 وبلاگ وسایت شخصی کاری بس دشوار است اما بیاری خداوند هر هفته تمامی بلاگها را مرور نموده واشکالات انها را برطرف میکنم بعلاوه:

1- تصمیم دارم تا زمانیکه زنده هستم درهر پایگاه جدیدی که ایجاد میشود یک وبلاگ برای قران کریم بوجود اورم وآن راجایگزین یک وبلاگ متوقف شده  کنم تا شماره وبلاگها هیچوفت  از 313 کاسته نشود

2-کار تکمیل بزرگترین وبلاگ زبان پارسی را دنبال کنم وهم اکنون در نیمه راه قرار دارم

3-ایجاد وبلاگهای جدید با زمینه های مختلف با توجه به توان علمی خود

نکته مهم:99درصد نوشته ها محصول کار شخصی اینجانب است وچنانچه مطلبی از جائی گرفته شده باشد حتما منبع آن ذکر خواهد شد

بامید ابقاء وتکامل313 وبلاگ بیاد313یاران حضرت صاحب وسایت شخصی بنده  بیادخود ان حضرت

نظرات() 

هدف اصلی شما از انتخاب عدد313برای وبلاگها چیست؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-10:50 ق.ظ

  توضیح این مطلب کمی طولانی است تا موجب سوءتفاهم وسوءبرداشت نشود ولذا پاسخ را در سه بخش میدهم

1-در دنیای حقیقی چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 بر اساس دریافت عقلی روزی بدست یکی از انسانهای پاک حکومتی عادل در جهان تشکیل خواهد شد واین امر عقلائی بوسیله تمامی کتابهای آسمانی پیشگوئی شده است او یارانی خواهد داشت که عدد ان در روایات اسلامی آمده است(313) که اورا دراداره جهان یاری خواهند نمود

2.   2-یاران امام صاحب کیستند؟

3.   بر اساس روایات اسلامی یاران ایشان 313 نفر بوده که عبارتند از:

1.   شعیب بن صالح سپهسالارازطالقان 

پیامبران: حضرت عیسی-ادریس-خضر-الیاس-یوشع-سلیمان 

 صحابه : سلمان-مقداد-مالک اشتر-ابودجانه انصاری

 فرزندان امام حسن۴نفر-فرزندان امام حسین۱۲نفر

 اصحاب کهف۷نفر-ازقوم موسی۱۵نفر 

   وبقیه ازاقوام وسرزمینهای مختلف اززنان ومردان

 3-ترسیم دنیای حقیقی در جهان مجازی

                   من همچون ژول ورن قوه خیال خودرا بکار گرفته واین دنیای حقیقی را وارد جهان مجازی نمودم در دنیای مجازی دو چیز بیشتر وجود ندارد سایت ووبلاگ که دومی وابسته اولی است ابتدا سایتی بنام کتاب هدایت ایجاد کردم که  منحصرترین کتاب فارسی در باره قران کریم  در آن قراردارد وآنرا نماد حضرت صاحب قرار دادم چرا که ایشان نیز قران ناطقند پس آنگاه وبلاگهائی بعنوان نمادی از یاران آن حضرت ایجادنموده که یاوران  مرکز اصلی اند وبلاگ نخستین را که بارورتر از بقیه است نماد جناب سپهسالار ان حضرت قرار داده وسر انجام سیصدوسیزدهمین وبلاگ را نماد آخرین یاور امام یعنی خودم نامگذاری کردم وبدینوسیله در دنیای مجازی دایره ای بوسعت جهان ترسیم نموده که در مرکز ان نماد ان حضرت ودر اطراف ایشان 313 نماد یاران ایشانند ومن در این تخیل خود کوچکترین وآخرین یاور ایشانم.اینست داستان وبلاگسازی بنده بعدد313

                آیا این مخلوق دنیای مجازی به حقیقت میپیوندد؟

این از آرزوهای هرانسانی است و امری  محال نیست وجزءممکنات است پس میتواند به حقیقت بپیوندد اما کسی جز حضرت
حقتعالی از آن آگاهی ندارد

نظرات() 

ممکن است از خودتان یک تعریف اینترنتی بکنید؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-10:44 ق.ظ

آری چون تنها تعریفی که ازخود میتوانم بکنم همین است

من تنها ترین کاربر ملی ایران وجهانم

1- ملی ام چون در تمامی بلاگرهای ایرانی دارای وبلاگ بوده وکاربرآنها هستم

یک فرمول ساده برایتان مینویسم:

نشانی بلاگر.behabadi

نشانی بلاگر.behabady

بعلاوه حضور درتمامی شبکه های اجتماعی کشور

حالا تیک کنید وبلاگ بنده حاضر میشود

2- جهانیم چرا که در10کشورو40سایت خارجی دارای 45وبلاگ به21زبان ام اگر کسی دیگررا میشناسید معرفی کنید

نظرات() 

ممکن است برخی از وبلاگهای کلیدی خودرا معرفی کنید؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-10:32 ق.ظ

کتاب هدایت

http://behabad.blogfa.com/

بزرگترین وبلاگ پارسی(کتاب معما)

http://mbehabadi.mihanblog.com/

علوم اسلامی

http://behabadi.blog.ir/

کتاب بلاگرها

http://behabady.persianblog.ir/

شبکه های اجتماعی

http://behabady.rozblog.com/

نظرات() 

ایا وبلاگهای شما فقط در بلاگرهای ایرانی است؟لطفا توضیح دهید

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-10:00 ق.ظ

خیر چون هدف عمده من معرفی اسلام وقران به سراسر جهان بود تصمیم گرفتم از دو ابزار بلاگرهای غیر ایرانی وزبانهای دیگر نیزاستفاده کنم ولذا

1-بابررسی بلاگرهای خارجی 40 بلاگر معروف در10 کشور جهان را شناسائی کنم

2-با بررسی 50 زبان 20 زبان بین المللی منطقه ای وملی برگزیده ومورد استفاده قرار دهم

محصول این تلاشها ایجاد 65 وبلاگ در10 کشور جهان با20 زبان مختلف شد

ازجمله ایجاد وبلاگی 21 زبانه که فصول کتاب در آن به 21 زبان منتشرشده است

نظرات() 

ممکن است یک جمع بندی از کارهای خود ارائه دهید؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-09:54 ق.ظ

باکمال میل  بنده در طول دوسال جمعا 313 وبلاگ ایجاد کرده ام که اولین ان در بلاگفا وآخرین ان درهمین سایت حاضر است مجموعه این وبلاگها در4زمینه میباشد

الف:قرآنی

ب:علوم اسلامی

ج:اینترنت

د:گوناگون

نظرات() 

اما درمورد هدف چهارم چه میگوئید؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-09:42 ق.ظ

معرفی یک ایرانی به مردم جهان

پس از پایان گرفتن اقدامات یادشده تصمیم گرفتم نتایج کارخود را بعنوان یک حرکت نوین در امر وبلاگنویسی بجامعه ایران وسپس جامعه جهانی عرضه کنم

ابتدا طی یک وبلاگ ادعای خودرا مبنی بر مرد اول وبلاگ ایران معرفی کردم

 وپس از چندی ادعای خود را دائر بر مرد اول وبلاگ جهان به موسسه گینس اعلام نمودم

نظرات() 

در مورد هدف سوم چطور؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-09:37 ق.ظ

سومین هدف:معرفی بلاگرهای ایرانی

پس از رسیدن به اهداف اصلی به این نتیجه رسیدم که تجارب خود را درمورد سرویس دهندگان وبلاگ رایگان در ایران (بلاگرها) وتمامی انچه آموخته ام جمع اوری ودر اختیار علاقمندان به وبلاگ رایگان قرار دهم واز این طریق ضمن معرفی انان سهم ناچیز خود را در سپاسگزاری از مدیران محترم بلاگرها ایفا کنم وسرانجام موفق شدم که کتاب بلاگرها را منتشر سازم

در این کتاب علاوه بر نام تمامی بلاگرهای ایرانی  انواع هریک از بلاگرها بترتیب الفبائی درج شده است این کتاب در نخستین بلاگر ایرانی منتشر شده است بدنبال آن کتاب شبکه های اجتماعی وجوامع مجازی ایرانی که در ترویج وبلاگنویسی موثر بودند نیز منشرشد هم اکنون بنده در تمامی سرویس دهندگان وبلاگ دارای حداقل یک وبلاگ بوده وعضویت همه شبکه های اجتماعی ایران را دارا هستم

واین سومین هدفی بود که بدست اوردم

ضمنا ازمیان بلاگرها یک مورد ویژه کودکان و3مورد خاص بانوان است

نظرات() 

در مورد هدف دوم خود توضیح دهید

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-09:32 ق.ظ

دومین هدف :اعتلای نام ایران واسلام

 انتشار بیش از 313 وبلاگ در تمامی سایتهای سرویس دهنده ایرانی ومعروفترین سایتهای خارجی آنهم به 21 زبان بین المللی ومنطقه ای وملی در باره قران کریم موجی ازجلب توجه مراجعه کنندگان به اینترنت در سراسر جهان را بوجود آورد این واکنش ها دراعلام نظرات مشخص میگردید وجود نزدیک به 1000 لینک وآدرس در گوگل ویاهو وسایر موتورهای جستجو واسامی 75 گانه قران کریم سیل مراجعات به وبلاگها را بوجود اورد

 براوردبررسی آماری در سایتهای ایرانی در طول حدود 2سال عددی نزدیک به 500000نفر را نشان میدهد واین همان رسیدن به دومین هدف خود یعنی اعتلای نام ایران واسلام بود

نظرات() 

اولین ومهمترین هدف شما چه بود؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-09:28 ق.ظ

 در سال 1377 از بانک مرکزی باز نشسته شدم وبرای زندگی به شهر گرگان رفتم در کنار خانواده تحقیق مورد علاقه خود را دنبال کردم از خدا خواستم تا در باره کتابش چیزی بنویسم که شهره آفاق شود وچنین شد پس از سه سال کار مداوم سر انجام کتاب آشنائی جامع با قران کریم تالیف شد اما مشکل نبود امکانات وعدم همکاری در انتشار ان بود وخداوند راه را بر من گشود در خرداد88 با اینترنت وتایپ اشنا شدم وتصمیم گرفتم از امکانات وبلاگ رایگان استفاده نموده و کتابم را منتشر کنم انرا در ده پست قرار داده ودر بلاگفا منتشر شد

 جرقه ای در دلم روشن شد وتصمیم گرفتم کاری کنم که هر کس در هر جائی از گیتی وبا هر زبانی وبهر سایتی مراجعه کند کتابم را مشاهده کند ودر نتیجه ابتدا انرا در تمامی بلاگرهای ایرانی وسپس در معروفترین بلاگرهای خارجی منتشر کردم

 قدم بعدی مساله زبان بود که انهم حل شد وبا کمک گوگل وبرخی یاران فصول اصلی کتاب به 20 زبان مهم دنیا ترجمه و منتشر شد اینک هر علاقمند به اینترنت وقتی به سایت مورد علاقه خود مراجعه میکند انرا مییابد وشاید اظهار تمایل کند انرا بزبان اصلی بخواند ومن با یاری خداوند وپشتکار این برنامه سنگین را انجام داده وبه اولین ومهمترین هدف عالی خود نائل شدم ودر این جا صمیمانه از همکاری مدیران محترم سایتها تشکر میکنم


نظرات() 

چه اهدافی را در انجام این برنامه داشته اید؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-09:24 ق.ظ

در انجام برنامه یادشده اینجانب چهار هدف را تعقیب نموده ام که بتمامی انها نائل شده ام البته برخی از هدفها در جریان انجام پروژه بوجود امد اهداف یادشده عبات بودند از:

1-انتشار کتاب آَشنائی جامع با قران کریم درسراسر گیتی

2-آشنا شدن مردم جهان با کشور ایران واسلام

3-ترویج وبلاگنویسی و معرفی بلاگرهای ایرانی به جهانیان

4-معرفی یک ایرانی به مردم جهان

نظرات() 

از کی کار وبلاگنویسی را آغاز کردید؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-09:17 ق.ظ

از خرداد سال1388 اولین وبلاگ بنده در بلاگفا ایجاد شد وبعد ادامه یافت تا بامروز قبل از آن نه تایپ بلد بودم ونه با رایانه آشنا وهم اینک نیز با انگشت اشاره تایپ میکنم اینهم لطف حضرت حق و نظر صاحب الامر است

اولین وبلاگ(کتاب هدایت )

نظرات() 

من کیستم؟

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-09:13 ق.ظ

بنام خدا

من محمد علی به آبادی فرزند محمد در تاریخ ۱/۲/۱۳۲۵ ازمادری اردستانی وپدری یزدی در زرین نعل تهران متولد شدم و دوران کودکی را درمکتب ودبستان را دردبستان امیدی ودبیرستان را دردبیرستان فروغی وآموزشگاه آزاد خزائلی وخوارزمی گذرانده ودرسال 1344 موفق به دریافت دیپلم ریاضی شدم در این مدت 13 سال گارگر نجاری بوده ودرودگری ماهر شدم پس از گذراندن دوره خدمت در روستای دچان در سراب به عنوان سپاهی دانش در سال 1347 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شده وهمزمان درسال 1348 کارمند بانک مرکزی شدم در سال 1351 مدرک کارشناسی حقوق را از دانشگاه گرفته ودرکارشناسی ارشد تحصیلات را دنبال کردم وبا گذراندن کلیه واحد ها دانشگاه را رها نمودم.پس ازوقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1360 مدیریت حقوقی بانک مرکزی را بعهده گرفتم واین سمت را در دوران دشوار دفاع مقدس تا سال 1370 بعهده داشتم وسپس بعنوان کارشناس تا بازنشستکی در همان اداره مشغول بکار بودم وسر انجام در مرداد1377 باز نشسته شدم محصول دوره کارم در اداره حقوقی خاتمه دعاوی ایران وامریکا در بخش حقوقی بانک وانتشار کتاب بیست سال قانون گذاری در ایران بود در سال 1351 با خانم مریم به ابادی دختر عمویم ازدواج نموده ومحصول آن 4 فرزند بنامهای مهدی شهرزاد محمد صادق ومحمد جواد است که اولی به شغل مشاور حقوقی ودومی کارشناس اجرائی وسومی مهندسی عمران وآخری خبرنگار ایسنا ودانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات  است هم اکنون درمنزل علاوه براشتراک مساعی با همسرم بکار قرآنی واینترنت مشغولم ومحصول این سالها انتشار کتابهائی  است

نظرات() 

سخن آغارین

نوشته شده توسط :محمد علی به آبادی
جمعه 25 آذر 1390-09:10 ق.ظ

بنام خدا

با یاری خداوند ونظر لطف حضرت صاحب  عجل الله تعالی فرجه الشریف کار این وبلاگنویس بسر انجام خود رسید و اخرین وبلاگ خود را تحت عنوان (کتاب آخر) ایجاد ومنتشر نمود این وبلاگ کاملا شخصی است وتمامی آنچه در این وبلاگ مطرح میشود درباره زندگینامه اهداف وفعالیتهای انجام شده توسط وبلاگنویس از آغاز تا پایان کار است.

شیوه نگارش این وبلاگ بصورت مصاحبه بوده تا پاسخ سوالات مقدر داده شود واحتمالا در اتیه نیزمورد استفاده مطبوعات قرار گیرد والسلام

نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox